Posted on: 28 grudnia 2017 Posted by: Piotr Comments: 0
www.crazyorange.pl

Głównym zastosowaniem wielu komputerów jest możliwie szybkie i sprawne przekazywanie i porządkowanie informacji.

Z tego powodu znacząco rozwinęła się algorytmika, a zwłaszcza takie zastosowania jak wyszukiwanie czy sortowanie.

Chcąc uświadomić sobie sposób w jaki ewoluuje współczesna technologia informacyjna warto spojrzeć na jej początki.

Kiedyś nie było Internetu, a w początkowej fazie rozwoju sieci stanowiły rzadkość i dostępne były jedynie lokalnie.

Wtedy korzystano głównie z przenośnych nośników, czy dyskietek o różnych rozmiarach, a także płyt, których pojemność systematycznie wzrasta.

Rozwiązanie to nie było wygodne, ponieważ dostępne dane i informacje szybko się dezaktualizowały.

Dodatkowo barierę stanowił koszt nośników i opłaty za poszczególne dane (różnego rodzaju encyklopedie, zestawienia, itd.

).

Obecnie niemal wszystko dostępne jest na wyciągnięcie ręki, bowiem dane znajdują się głównie na serwerach, a dostęp do nich najczęściej jest bezpłatny.

podpis elektroniczny kwalifikowany