Posted on: 6 stycznia 2018 Posted by: Piotr Comments: 0
laminwoods

Szacuje się, że przemysł chemiczny w Polsce jest największym motorem napędowym polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę skalę produkcji, znajduje się on na drugim miejscu, zaraz za przemysłem spożywczym.

Statystyki pokazują, że rok 2012 zamknięto z przychodami z sektora chemicznego na poziomie 131 miliardów złotych. Wato również wspomnieć, że w 2013 roku na terenie naszego kraju prosperowało aż 11 tysięcy przedsiębiorstw z branży przemysłu chemicznego.

Większość z nim zajmuje się przerobem tworzyw sztucznych. Istotny jest fakt, że wciąż fundamentem polskiego przemysłu chemicznego są spółki, w których udziały posiada Skarb Państwa.

Co ciekawe, 70% wyrobów przemysłu chemicznego zasila inne sektory gospodarki. Zaledwie 30 % jest bezpośrednio użytkowane przez konsumentów jako towary codziennego użytku.

W sektorze chemicznym produkuje się trafiające bezpośrednio do konsumentów kosmetyki, nawozy sztuczne oraz paliwa. Produkty z sektora chemicznego są niezbędne zarówno w wielkich fabrykach przemysłowych, jak i małych zakładach i wykorzystywane są jako półsurowce do produkcji lub komponenty.

Budowa hal stalowych w Poznaniu. Haftowane sztandary strażackie są symbolem danej jednostki