Posted on: 3 marca 2018 Posted by: Piotr Comments: 0

Poradnia leczenia uzależnień to miejsce, które powinno być pierwszym etapem walki z alkoholem, zarówno alkoholika jak i osób współuzależnionych. Osoba współuzależniona to najczęściej partner życiowy, który za wszelką cenę stara się ukryć problem drugiej połowy. Objawia się między innymi tłumaczeniem przyczyn picia alkoholika, tłumaczy go w pracy, przed rodziną, spłaca jego długi i naprawia wszystkie szkody.

To najgorsza droga jaka prowadzi do jeszcze głębszego uzależnienia i współuzależnienia. W poradni leczenia uzależnień pracują psychologowie, którzy pomagają zarówno alkoholikom wyjść z nałogu, jak również osobom współuzależnionym w zmianie sposoby myślenia. Z alkoholikiem należy postępować radyklanie i konsekwentnie.

Nigdy nie rozmawiać w stanie nietrzeźwości. Zawsze realizować swoje groźby. Tylko stanowcza postawa partnera jest w stanie wyleczyć alkoholika z nałogu.

Jeśli poczuje on, że traci wszystko: dom, żonę/męża, dzieci – zrozumie, że jest na dnie. Jednak, aby do takich wniosków móc dojść bardzo często konieczne jest skorzystanie z pomocy z zewnątrz. Często sami nie wiemy jak postępować, a poradnia leczenia uzależnień nauczy nas tego jak zachowywać się by odbyć walkę z nałogiem, która zakończy się sukcesem.

http://wakcynologia.net.pl/uklad-odpornosciowy/ prywatne ośrodki leczenia uzależnień lublin