Posted on: 17 stycznia 2018 Posted by: Piotr Comments: 0
www.rafaljacniak.pl

Liderem w przemyśle petrochemicznym w Polsce jest Polski Koncern Naftowy „Orlen”, który zajmuje się przetwórstwem ropy naftowej oraz dystrybucją paliw.

Co więcej, Orlen zajmuje pierwszą pozycję w rankingu przedsiębiorstw w Polsce za sprawą rocznych przychodów w wysokości ponad 100 miliardów złotych.

Więcej niż jedna czwarta udziałów należy do Skarbu Państwa.

Historia Orlenu sięga 1999 roku, ale gdyby się dokładniej przyjrzeć przeobrażeniom i zmianom zachodzącym w firmie, można powiedzieć, że początki koncernu sięgają roku 1944.

Koncern zarządza trzema rafineriami w Polsce, trzema w Czechach oraz jedną na Litwie.

Szacuje się, że zakłady te są w stanie wyprodukować w jednym roku około 30 milionów ton ropy naftowej.

Prawie 2 tysiące stacji paliw znajduje się na terenie Polski, a trzeba dodać, że Orlen posiada swoje stacje także za granicą.

Warto również nadmienić, że koncern daje zatrudnienie ponad 20 tysiącom osób.

Jak widać, przemysł petrochemiczny odgrywa ważną rolę dla polskiej gospodarki.

rozcieńczalniki do farb kwarcowespieki.pl