Posted on: 26 kwietnia 2018 Posted by: Piotr Comments: 0

Jesteśmy otoczeni przez wytwory informatyki, z których najważniejsze są komputery. Komputer jest przy tym narzędziem, które informatyka wykorzystuje najchętniej i najpowszechniej.

Dzięki komputerom można uruchamiać i obsługiwać rozmaite programy, czasami aplikacje o daleko posuniętym skomplikowaniu. Należy przy tym odnotować, że praktycznie nie ma takiej dziedziny naszej aktywności, która mogłaby się całkowicie obejść bez pomocy komputerów.

Z czego to wynika? Cóż, pewne procesy i przemiany w kulturze technicznej zaszły tak daleko, że nie jesteśmy w stanie ich w żaden sposób stopować. A może wcale nie powinniśmy? Komputer jest wspaniałym narzędziem komunikacji, daje możliwości gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości danych w krótkim czasie.

To, co kiedyś wymagało starań i buchalterii wielu osób zwykły pecet może dziś „załatwić” w ciągu chwili. Tu daje o sobie znać silny wpływ informatyki na gospodarkę.

Bez komputeryzacji w zakresie produkcji, księgowości czy logistyki świat ekonomiki jaki znamy wyglądałby jak z innej epoki.

www.ccsupport.pl