Posted on: 27 lipca 2018 Posted by: Piotr Comments: 0

Środki ochrony roślin są niezbędnymi preparatami, których głównym zadaniem jest zabezpieczenie przed różnymi szkodnikami. Ze specyfikami tymi trzeba się jednak odpowiednio obchodzić, bowiem niewłaściwie stosowane mogą wyrządzić wiele szkód środowisku naturalnemu. Podczas stosowania środków ochrony roślin należy stosować się do wszystkich zaleceń BHP. Przygotowując preparat do użycia warto założyć odzież ochronną. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, żeby starannie osłonić te części ciała, które najbardziej narażone są na kontakt z preparatem.

Środki ochrony roślin najlepiej stosować podczas bezwietrznej pogody. W ten sposób zapobiegniemy przenoszeniu się cieczy poza konkretny obszar. Starajmy się tak przygotować roztwór, żeby go całkowicie zużyć podczas jednorazowego oprysku. Jeżeli jednak pozostaną nam resztki musimy pamiętać o tym, żeby nie wylewać ich do kanalizacji. Stwarza to bowiem duże zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Po zakończonej pracy należy dokładnie umyć ręce, aby pozbyć się resztek cieczy.

www.stalstw-sa.pl