Posted on: 16 stycznia 2019 Posted by: Piotr Comments: 0

Internet potocznie zwany siecią jest połączeniem komputerów gdzie każdy z nich ma inny adres IP. Początki Internetu to lata sześćdziesiąte XX wieku.

To właśnie dzięki temu wynalazkowi możemy poszukiwać różnych informacji bez względu na ich ważność i odległość. Jeśli rozpatrywać Internet z punktu widzenia średniozaawansowanego użytkownika jest to sieć, która kryje w sobie nieskończenie wiele zasobów.

Dziś większość ludzi posiada stałe łącze z Internetem, dzięki czemu mogą korzystać z jego dobrodziejstw. Jest to bardzo przydatne, ale tak samo bardzo niebezpieczne, chociaż to, co znajduje się w Internecie jest filtrowane to mimo wszystko często zdarza się, że trafiamy na informacje całkowicie odmienne od tych, których poszukujemy.

W Polsce coraz częściej organizowane są różnego rodzaju kursy dla starszych pokoleń po to żeby uczyć ich obsługi komputera oraz korzystania z tych zasobów. Operatorzy i dostarczyciele usług są bardzo różni najczęściej uzależnione jest to od miejsca, w którym ma być Internet dostarczony, chociaż generalnym założeniem jest podłączenie kablowe, które dla użytkowników jest najwygodniejsze i najpewniejsze.