Posted on: 22 grudnia 2019 Posted by: Piotr Comments: 0

Samo słowo wartości jest dość obszerne, ponieważ może dotyczyć naprawdę wielu obszarów, dziedzin i uczuć. To pojęcie abstrakcyjne, stąd też nie ma możliwości stworzenia jednej i obiektywnej definicji, która idealnie oddawałaby jego znaczenie. Najprościej rzecz ujmując, wartości to pewnego rodzaju normy lub zasady postępowania, którymi to możemy kierować się w naszym życiu czy pracy. Mogą one umożliwiać rozwój człowieka, osiąganie satysfakcji, ale być też przyczyną problemów i kłopotów. Warto tutaj też zaznaczyć, że wartości bardzo często pokrywają się i rezonują z pewnymi życiowymi celami. Są sposobem do ich osiągnięcia, a także motywacją, obok której trudno przejść obojętnie. Oczywiście nie ma obowiązku, by dana firma musiała posiadać konkretne wartości. W prawdziwym życiu bardzo rzadko faktycznie określa się pewne normy i idee, które to powinny przyświecać firmie i jej pracownikom. O wiele częściej zdarza się tak, że wartości danej marki są wypadkową jej działań strategicznych, biznesowych czy też marketingowych. W ten sposób buduje ona swój status, który przez jednych może być widziany pozytywnie, przez innych natomiast raczej negatywnie.

Choć wartości bardzo często nie są przez nas odgórnie zakładane i tak jesteśmy im w jakiś sposób poddani.

Po co pielęgnować w firmie wartości?

Utrwalanie i pielęgnowanie wartości to zasadniczo bardzo dobra praktyka, która to ma miejsce nie tylko w firmach, ale też szkołach, domach i wszystkich publicznych miejscach. Nie da się ukryć, że prawie każdy z nas dba o wartości narodowe czy też te związane z patriotyzmem lokalnym. W odniesieniu do firm, wartości którymi się będą one kierować mogą stanowić o ich wyjątkowości. Wartości te będą bowiem utożsamiane z daną marką przez co zwiększy się świadomość o niej na rynku. Poza tym, wartości już od wieków były podstawą budowania lojalności między ludźmi – tak samo działa to w przypadku biznesów. Nieoceniona jest również rola wartości w procesie zarządzania zmianą, kiedy to często wielu pracowników odczuwa dużą destabilizację i opór wobec niej. Dodatkowo, wartości i normy są elementem koniecznym jeśli chcemy kształtować u swoich pracowników etyczne postawy. Bez wątpienia, istotną funkcją wartości jest także dawanie oparcia w kryzysie. Czas pewnego rodzaju niepewności i dużych zmian przebiegnie bowiem o wiele łagodniej, jeśli towarzyszyć będą w nim niezmienne i stabilne wartości.

To właśnie one nadają sens i sprawiają, że warto dedykować swoją pracę właśnie konkretnej firmie.

E-learning dla firm Środa Wielkopolska