Posted on: 10 lipca 2019 Posted by: Piotr Comments: 0
www.marcinkaminski.bedzin.pl

Prawidłowo skonstruowana umowa powinna być bardzo szczegółowa i zrozumiała dla przeciętnego śmiertelnika. Powinniśmy mieć możliwość zajrzenia w projekt umowy, naniesienia w nim poprawek, czy też dopisania nowych punktów i paragrafów.

A skąd mogą się wziąć nowe wpisy? Podczas „prześwietlania” dewelopera i jego inwestycji mieliśmy okazję obejrzeć plany i projekty budowlane, a więc możemy oczekiwać, że to co na rysunkach znajdzie odzwierciedlenie w konkretnych punktach naszej umowy. Może być tak, że nie odnajdziemy wśród bloków zaplanowanego ogródka.

Wtedy mając o nim zapis w umowie, jesteśmy w stanie egzekwować go od wykonawcy. Dopilnowanie szczegółów leży w naszym interesie, bo to przecież my będziemy korzystać z nowego mieszkania i najbliższych mu okolic.

Umowa jest niezwykle ważnym dokumentem, który podpisujemy w obecności notariusza i dlatego warto, by była sporządzona zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi. Powinna mieć zapisy zabezpieczające interesy obu zainteresowanych stron.

https://hydrauliq.pl/ http://viacon.pl/pl/rury-pecor-quattro